bboks.net™

이클립스 jspf 파일 validation 끄기 본문

Dev Environment

이클립스 jspf 파일 validation 끄기

bboks.net 2014. 11. 13. 15:12

Windows - Preference - Web - JSP Files - Validation


"Validate JSP fragments" 체크 해제